Sprawy pracownicze

Zespół kancelarii świadczy usługi w zakresie prawa pracy. Doradzamy zarówno pracodawcom jak i pracownikom.

Nasza pomoc dotyczy wszystkich etapów stosunku pracy. Począwszy od tworzenia projektów umów, wszelkich procedur, regulaminów pracy, wynagrodzeń, a skończywszy na rozwiązywaniu stosunków pracy.

Doradzamy również po zakończeniu stosunków między pracodawcą a pracownikiem, np. w przypadkach roszczeń stron w związku z wadliwym ustaniem stosunku pracy. Posiadamy również doświadczenie w doradztwie podczas rozstrzygania sporów pracowniczych w postępowaniach przed komisją pojednawczą a także w postępowaniach sądowych.

Nasi specjaliści reprezentują klientów w stosunkach prawnych zbiorowego prawa pracy. Świadczyliśmy pomoc prawną przy powstawaniu związków zawodowych, a także w trakcie rozwiązywania sporów zbiorowych.