Sprawy cywilne

Nasz zespół świadczy usługi w zakresie prawa zobowiązań
i prawa odszkodowawczego.

Reprezentujemy osoby fizyczne w postępowaniach sądowych i mediacyjnych w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, nieruchomości, w tym opiniowanie umów deweloperskich, przygotowywanie dokumentacji w zakresie scalania, wyodrębnienia, zniesienia współwłasności nieruchomości, reprezentowania przed Sądami Wydziałami Ksiąg Wieczystych.

Reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe oraz administratorów i zarządców nieruchomości zapewniając kompleksową obsługę windykacyjną oraz statutową wspólnot w postępowaniach sądowych oraz pozasądowych.

Nasze doświadczenie umożliwia nam reprezentowanie pacjentów w sprawach medycznych, zapewniając kompleksowe doradztwo w postępowaniach zmierzających do uzyskania odszkodowania oraz zadośćuczynienia.

Skutecznie dochodzimy roszczeń w związku ze szkodami medycznymi m.in. za błąd lekarski, zakażenie szpitalne, a także wykonanie zabiegu medycznego bez zgody pacjenta.

Świadczymy pomoc prawną w sprawach związanych z naruszeniami dóbr osobistych osób fizycznych oraz prawnych, dotyczących m.in. dobrego imienia, renomy, czci, tajemnicy korespondencji.

Specjalizujemy się w sprawach z prawa rodzinnego, w tym pozwy o seperację, rozwód, alimenty oraz szeroko pojęte sprawy związane z uregulowaniem kontaktów z małoletnimi dziećmi, ograniczeniem i pozbawieniem władzy rodzicielskiej oraz w zakresie opieki i kurateli.

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa spadkowego, w szczególności sprawy o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy, testamentu, sprawy o zachowek.