kancelaria

radców prawnych i adwokatów

jakość

Świadczonych usług naszym priorytetem

Twoje

bezpieczeństwo prawne

naszym wyzwaniem

profesjonalizm

w obsłudze klientów

różnorodność

specjalizacji cechą naszych usług

Scroll Down

+48 58 550 20 15

Aleja Niepodległości 723/5

81-853 Sopot

Kancelaria

Jakość

Bezpieczeństwo

Profesjonalizm

Różnorodność

Nasze Specjalizacje

Nasza kancelaria świadczy usługi wykorzystując szereg sposobów oraz metod zapewniających skuteczną pomoc naszym Klientom. Udzielamy porad i konsultacji prawnych zarówno w formach pisemnych jak i w trakcie bezpośrednich spotkań z Klientami.

Sporządzamy wszelkiego rodzaju umowy ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów handlowych. Klientom prowadzącym działalność gospodarczą, stowarzyszeniom oraz fundacjom pomagamy w tworzeniu regulaminów oraz statutów.

Historia

Kancelaria Legalis powstała w lipcu 2005 roku w Sopocie. Została założona przez czworo radców prawnych: Kajetana Komar-Komarowskiego, Magdalenę Komar-Komarowską, Dorotę Piotrowską oraz Andrzeja Sulimę. Nazwiska założycieli do dzisiaj stanowią część nazwy Kancelarii...

Kancelaria Legalis powstała w lipcu 2005 roku w Sopocie.

Struktura partnerów uległa zmianom

Do spółki przystąpił adwokat Michał Gostkowski.

Została dokonana zmiana nazwy kancelarii na obecną.

Przystąpienie nowego partnera : radca prawny Krzysztof Biela

Przystąpienie nowych partnerów: adwokat Anna Filipkowska - Piepke oraz radca prawny Karol Gotalski

2005

2006

2008

2010

2014

2015

Nasz zespół

Kancelaria Legalis to zespół radców prawnych i adwokatów. Lata praktyki w świadczeniu usług prawnych pozwoliły stworzyć skuteczne mechanizmy działania, którym wierny jest nasz zespół. Oparte są one na fundamentalnych zasadach kancelarii.

Przede wszystkim kancelaria skupia bardzo dobrych specjalistów w wielu dziedzinach prawa co pozwala utrzymywać najwyższy poziom świadczonych usług. Stosowane rozwiązania w wielu wypadkach są nowatorskie ze względu na tempo zmian w polskiej gospodarce i rozwijającej się kulturze prawnej. Pozwala to odpowiadać na wszystkie potrzeby naszych Klientów.

Prawnicy kancelarii zdają sobie sprawę, jak istotna jest kwestia zarówno szybkości, jak i skuteczności podejmowanych działań w kryzysowych sytuacjach Klientów, jak również przy podejmowaniu nowych wyzwań inwestycyjnych. Powyższe wartości u swych podstaw mają zasady jakimi są uczciwość, przejrzystość, a także stały kontakt z Klientami przy podejmowaniu wszelkich decyzji. Reprezentujemy osoby fizyczne w postępowaniach sądowych i mediacyjnych w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, prawa rzeczowego, nieruchomości, w tym opiniowanie umów deweloperskich, przygotowanie dokumentacji w zakresie scalania, wyodrębnienia, zniesienia współwłasności nieruchomości.

RADCA PRAWNY
PARTNER ZAŁOŻYCIEL KANCELARII

MAGDALENA KOMAR-KOMAROWSKA

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w prawie medycznym, prowadzi sprawy dotyczące odpowiedzialności cywilnej lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej, posiada szerokie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej zakładów opieki zdrowotnej.

Prowadzi również obsługę prawną instytucji finansowych – banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Specjalizuje się w prawie bankowym, prawie spółdzielczym oraz prawie zamówień publicznych.

Posiada szerokie doświadczenie w doradztwie przedsiębiorcom w zakresie prawa pracy, prowadzeniu negocjacji ze związkami zawodowymi, rozwiązywaniu sporów zbiorowych i zawieraniu układów zbiorowych pracy.

<< Wstecz

RADCA PRAWNY
PARTNER ZAŁOŻYCIEL KANCELARII

Krzysztof Biela

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Specjalizuje się w prawie cywilnym procesowym i materialnym.

Posiada duże doświadczenie w zakresie prawa rzeczowego, szczególnie w sprawach dotyczących współwłasności, ochrony prawa własności, ograniczonych praw rzeczowych i wspólnot mieszkaniowych.

<< Wstecz

RADCA PRAWNY
PARTNER ZAŁOŻYCIEL

Kajetan Komar-Komarowski

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył egzamin radcowski zajmując pierwsze miejsce.

Uczestnik licznych konferencji i szkoleń z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego w Polsce i za granicą, członek rad nadzorczych oraz zarządów w wiodących przedsiębiorstwach Polski północnej.

Likwidator spółek prawa handlowego. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w szczególności prawie korporacyjnym oraz prawie kontraktowym. Obsługuje podmioty z kapitałem krajowym i zagranicznym.

<< Wstecz

RADCA PRAWNY

Agata Filipkowska

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Prawa Kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów prawniczych przez okres 4 lat pracowała w kancelarii komorniczej, gdzie ukończyła aplikację komorniczą i zdała egzamin komorniczy z wynikiem bardzo dobrym.

W 2013 roku złożyła egzamin radcowski i została wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym, w szczególności w zakresie postępowań egzekucyjnych, zarówno sądowych jak również administracyjnych.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw spadkowych, spraw wspólnotowych, spraw z zakresu prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz spraw w zakresie prawa administracyjnego. Posługuje się językiem angielskim.

<< Wstecz

RADCA PRAWNY
PARTNER ZAŁOŻYCIEL KANCELARII

ANDRZEJ SULIMA

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji, ukończył Gdańską Szkołę Zarządzania oraz renomowaną Szkołę Prawa Niemieckiego (Deutsche Rechtsschule) przy UG.

Stypendysta Rządu Polskiego i YFU w Niemczech, absolwent kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym, podatkowym, administracyjnym oraz obsłudze polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych.

Posiada bogate doświadczenia w zakresie pomocy prawnej zagranicznym przedsiębiorcom.

<< Wstecz

ADWOKAT PARTNER KANCELARII

Anna Filipkowska - Piepke

Adwokat Anna Filipkowska-Piepke jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku od 2007r., absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji. Posiada duże doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach sądowych, zajmuje się także sporządzaniem projektów umów, opinii prawnych oraz prowadzeniem negocjacji zarówno na etapie sądowym jak i przedsądowym.

Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców, w tym spółek, współpracuje z trójmiejskimi administratorami i zarządcami nieruchomości, od 5 lat prowadzi obsługę prawną jednostki inspekcji ochrony środowiska. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, w tym w prowadzeniu spraw dotyczących wspólnot mieszkaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem roszczeń od deweloperów z tytułu wad i usterek nieruchomości wspólnej.

Istotną część jej działalności zawodowej stanowią także sprawy rodzinne – rozwodowe, alimentacyjne, dotyczące władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dziećmi oraz sprawy karne zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i postepowania sądowego, gdzie reprezetuje klientów zarówno jako obrońca i jako pełnomocnik oskrżyciela posiłkowego.

<< Wstecz

RADCA PRAWNY

PAWEŁ GRUNWALD

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2013 roku ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Członek zespołu Kancelarii Legalis od 2010 roku. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i prawie pracy.

Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze spółek, w szczególności w sprawach z zakresu dochodzenia wierzytelności, tworzenia projektów umów oraz negocjowania warunków umów, a także zakładania i likwidowania spółek.

Prowadzi sprawy z zakresu prawa pracy oraz sprawy gospodarcze.

<< Wstecz

RADCA PRAWNY

MIKOŁAJ SKAJEWSKI

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Doświadczenie zdobywał w jednej z wiodących firm branży finansowej, a także w trójmiejskich kancelariach radców prawnych i adwokatów, gdzie prowadził obsługę prawną i procesy sądowe czołowego banku. Aktywnie działał w fundacjach i stowarzyszeniach, udzielając porad prawnych pro publico bono.

W Kancelarii specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w prawie zobowiązań, uczestnicząc w prowadzeniu procesów gospodarczych. Zdobyte doświadczenie, a także zainteresowanie procedurą cywilną, pozwalają mu na sprawne reprezentowanie Klientów przed sądami.

Prowadzi obsługę prawną firm z branży finansowej, w tym banków, a także przewoźników i spedytorów. Reprezentuje osoby fizyczne w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, rzeczowego oraz prawa pracy. Posługuje się językiem angielskim.

<< Wstecz

RADCA PRAWNY
PARTNER KANCELARII

KAROL GOTALSKI

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, doktorant w Katedrze Prawa Finansowego na WPiA Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2010 roku związany z Okręgową Izbą Radców Prawnych Gdańsk.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy, prawie cywilnym materialnym oraz procesowym, a także prawie spółek handlowych.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rzeczowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu.

Zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorstw w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego oraz korporacyjnego. Posługuje się językiem angielskim.

<< Wstecz

RADCA PRAWNY
PARTNER ZAŁOŻYCIEL KANCELARII

DOROTA PIOTROWSKA

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. W 2001 roku rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Uprawnienia radcy prawnego uzyskała w 2005 roku. Ukończyła studium prawa brytyjskiego i prawa Unii Europejskiej organizowany przez Uniwersytet Cambridge oraz podyplomowe studia z zakresu prawa Unii Europejskiej. Od 2015 roku doktorantka na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego.

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego pozwala jej obecnie specjalizować się w obsłudze prawnej podmiotów zagranicznych. Specjalizuje się w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem - prawa ubezpieczeń oraz prawa bankowego, prawa autorskiego i prawa zamówień publicznych. Ma szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek z branży IT.

Obsługuje przedsiębiorców doradzając w prawie korporacyjnym i w zakresie prawa pracy oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Jako pełnomocnik uczestniczy w prowadzeniu procesów inwestycyjnych zapewniając kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych.

Posiada również bogate doświadczenie w sprawach rodzinnych oraz w sprawach z zakresu prawa rzeczowego.

<< Wstecz

Sekretariat kancelarii legalis

Adriana Opala

Sekretariat kancelarii legalis

<< Wstecz

Adwokat

Alicja Felska - Pela

Adwokat. Członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku od 2006 roku. Absolwentka studiów podyplomowych: Uniwersytet Gdański Wydział Zarządzania - Szkoła zarządzania oraz Public Administration. Ukończone studia: School of
English and EU Law na Uniwersytecie Cambridge.  Specjalista z zakresu prawa cywilnego: prowadzi obsługę przedsiębiorstw w zakresie tworzenia, rozwoju i likwidacji. Świadczyła wsparcie w zakresie transakcji obejmujących sprzedaż pakietów udziałów, wdrożenia systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem informacji, doradzała przy budowie struktur przedsiębiorstw, polityk wynagradzania, budowy programów
motywacyjnych.

Tworzy i opiniuje kontakty z zakresu prawa cywilnego (sprzedaż, komis, najem powierzchni komercyjnych, dzierżawa, leasing, franszyza, umowy agencyjne, pożyczki, a także spółki prawa cywilnego jak i handlowego). W zakresie wsparcia klientów indywidualnych specjalizuje się w prawie rodzinnym i sporach majątkowych.

Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, wspiera w tworzeniu strategii procesowych, negocjacjach ugodowych, mediacjach.

<< Wstecz

Formularz on-Line