kancelaria

radców prawnych i adwokatów

jakość

Świadczonych usług naszym priorytetem

Twoje

bezpieczeństwo prawne

naszym wyzwaniem

Profesjonalizm

w obsłudze klientów

różnorodność

specjalizacji cechą naszych usług

Scroll Down

+48 58 550 20 15

Aleja Niepodległości 723/5

81-853 Sopot

Kancelaria

Jakość

Bezpieczeństwo

Profesjonalizm

Różnorodność

Nasze Specjalizacje

Nasza kancelaria świadczy usługi wykorzystując szereg sposobów oraz metod zapewniających skuteczną pomoc naszym Klientom. Udzielamy porad i konsultacji prawnych zarówno w formach pisemnych jak i w trakcie bezpośrednich spotkań z Klientami.

Sporządzamy wszelkiego rodzaju umowy ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów handlowych. Klientom prowadzącym działalność gospodarczą, stowarzyszeniom oraz fundacjom pomagamy w tworzeniu regulaminów oraz statutów.

Historia

Kancelaria Legalis powstała w lipcu 2005 roku w Sopocie. Została założona przez czworo radców prawnych: Kajetana Komar-Komarowskiego, Magdalenę Komar-Komarowską, Dorotę Piotrowską oraz Andrzeja Sulimę. Nazwiska założycieli do dzisiaj stanowią część nazwy Kancelarii...

Kancelaria Legalis powstała w lipcu 2005 roku w Sopocie.

Struktura partnerów uległa zmianom

Do spółki przystąpił adwokat Michał Gostkowski.

Została dokonana zmiana nazwy kancelarii na obecną.

Przystąpienie nowego partnera : radca prawny Krzysztof Biela

Przystąpienie nowych partnerów: adwokat Anna Filipkowska - Piepke oraz radca prawny Karol Gotalski

2005

2006

2008

2010

2014

2015

Nasz zespół

Kancelaria Legalis to zespół radców prawnych i adwokatów. Lata praktyki w świadczeniu usług prawnych pozwoliły stworzyć skuteczne mechanizmy działania, którym wierny jest nasz zespół. Oparte są one na fundamentalnych zasadach kancelarii.

Przede wszystkim kancelaria skupia bardzo dobrych specjalistów w wielu dziedzinach prawa co pozwala utrzymywać najwyższy poziom świadczonych usług. Stosowane rozwiązania w wielu wypadkach są nowatorskie ze względu na tempo zmian w polskiej gospodarce i rozwijającej się kulturze prawnej. Pozwala to odpowiadać na wszystkie potrzeby naszych Klientów.

Prawnicy kancelarii zdają sobie sprawę, jak istotna jest kwestia zarówno szybkości, jak i skuteczności podejmowanych działań w kryzysowych sytuacjach Klientów, jak również przy podejmowaniu nowych wyzwań inwestycyjnych. Powyższe wartości u swych podstaw mają zasady jakimi są uczciwość, przejrzystość, a także stały kontakt z Klientami przy podejmowaniu wszelkich decyzji. Reprezentujemy osoby fizyczne w postępowaniach sądowych i mediacyjnych w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, prawa rzeczowego, nieruchomości, w tym opiniowanie umów deweloperskich, przygotowanie dokumentacji w zakresie scalania, wyodrębnienia, zniesienia współwłasności nieruchomości.

RADCA PRAWNY
PARTNER ZAŁOŻYCIEL KANCELARII

MAGDALENA KOMAR-KOMAROWSKA

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w prawie medycznym, prowadzi sprawy dotyczące odpowiedzialności cywilnej lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej, posiada szerokie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej zakładów opieki zdrowotnej.

Prowadzi również obsługę prawną instytucji finansowych – banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Specjalizuje się w prawie bankowym, prawie spółdzielczym oraz prawie zamówień publicznych.

Posiada szerokie doświadczenie w doradztwie przedsiębiorcom w zakresie prawa pracy, prowadzeniu negocjacji ze związkami zawodowymi, rozwiązywaniu sporów zbiorowych i zawieraniu układów zbiorowych pracy.

<< Wstecz

RADCA PRAWNY
PARTNER ZAŁOŻYCIEL KANCELARII

Krzysztof Biela

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Specjalizuje się w prawie cywilnym procesowym i materialnym.

Posiada duże doświadczenie w zakresie prawa rzeczowego, szczególnie w sprawach dotyczących współwłasności, ochrony prawa własności, ograniczonych praw rzeczowych i wspólnot mieszkaniowych.

<< Wstecz

RADCA PRAWNY
PARTNER ZAŁOŻYCIEL

Kajetan Komar-Komarowski

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył egzamin radcowski zajmując pierwsze miejsce.

Uczestnik licznych konferencji i szkoleń z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego w Polsce i za granicą, członek rad nadzorczych oraz zarządów w wiodących przedsiębiorstwach Polski północnej.

Likwidator spółek prawa handlowego. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w szczególności prawie korporacyjnym oraz prawie kontraktowym. Obsługuje podmioty z kapitałem krajowym i zagranicznym.

<< Wstecz

RADCA PRAWNY

Agata Filipkowska

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Prawa Kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów prawniczych przez okres 4 lat pracowała w kancelarii komorniczej, gdzie ukończyła aplikację komorniczą i zdała egzamin komorniczy z wynikiem bardzo dobrym.

W 2013 roku złożyła egzamin radcowski i została wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym, w szczególności w zakresie postępowań egzekucyjnych, zarówno sądowych jak również administracyjnych.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw spadkowych, spraw wspólnotowych, spraw z zakresu prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz spraw w zakresie prawa administracyjnego. Posługuje się językiem angielskim.

<< Wstecz

RADCA PRAWNY
PARTNER ZAŁOŻYCIEL KANCELARII

ANDRZEJ SULIMA

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji, ukończył Gdańską Szkołę Zarządzania oraz renomowaną Szkołę Prawa Niemieckiego (Deutsche Rechtsschule) przy UG.

Stypendysta Rządu Polskiego i YFU w Niemczech, absolwent kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym, podatkowym, administracyjnym oraz obsłudze polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych.

Posiada bogate doświadczenia w zakresie pomocy prawnej zagranicznym przedsiębiorcom.

<< Wstecz

Radca Prawny

Jan Kowal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi nec ipsum porta, varius nisl vitae, rutrum tellus. Suspendisse sapien felis.

aliquam et quam sit amet, gravida congue magna. Donec hendrerit lectus leo, sit amet dictum nulla pellentesque sed.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi nec ipsum porta, varius nisl vitae, rutrum tellus. Suspendisse sapien felis.

<< Wstecz

ADWOKAT PARTNER KANCELARII

Anna Filipkowska - Piepke

Adwokat Anna Filipkowska-Piepke jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku od 2007r., absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji. Posiada duże doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach sądowych, zajmuje się także sporządzaniem projektów umów, opinii prawnych oraz prowadzeniem negocjacji zarówno na etapie sądowym jak i przedsądowym.

Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców, w tym spółek, współpracuje z trójmiejskimi administratorami i zarządcami nieruchomości, od 5 lat prowadzi obsługę prawną jednostki inspekcji ochrony środowiska. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, w tym w prowadzeniu spraw dotyczących wspólnot mieszkaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem roszczeń od deweloperów z tytułu wad i usterek nieruchomości wspólnej.

Istotną część jej działalności zawodowej stanowią także sprawy rodzinne – rozwodowe, alimentacyjne, dotyczące władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dziećmi oraz sprawy karne zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i postepowania sądowego, gdzie reprezetuje klientów zarówno jako obrońca i jako pełnomocnik oskrżyciela posiłkowego.

<< Wstecz

RADCA PRAWNY

PAWEŁ GRUNWALD

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2013 roku ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Członek zespołu Kancelarii Legalis od 2010 roku. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i prawie pracy.

Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze spółek, w szczególności w sprawach z zakresu dochodzenia wierzytelności, tworzenia projektów umów oraz negocjowania warunków umów, a także zakładania i likwidowania spółek.

Prowadzi sprawy z zakresu prawa pracy oraz sprawy gospodarcze.

<< Wstecz

RADCA PRAWNY

MIKOŁAJ SKAJEWSKI

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Doświadczenie zdobywał w jednej z wiodących firm branży finansowej, a także w trójmiejskich kancelariach radców prawnych i adwokatów, gdzie prowadził obsługę prawną i procesy sądowe czołowego banku. Aktywnie działał w fundacjach i stowarzyszeniach, udzielając porad prawnych pro publico bono.

W Kancelarii specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w prawie zobowiązań, uczestnicząc w prowadzeniu procesów gospodarczych. Zdobyte doświadczenie, a także zainteresowanie procedurą cywilną, pozwalają mu na sprawne reprezentowanie Klientów przed sądami.

Prowadzi obsługę prawną firm z branży finansowej, w tym banków, a także przewoźników i spedytorów. Reprezentuje osoby fizyczne w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, rzeczowego oraz prawa pracy. Posługuje się językiem angielskim.

<< Wstecz

RADCA PRAWNY
PARTNER KANCELARII

KAROL GOTALSKI

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, doktorant w Katedrze Prawa Finansowego na WPiA Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2010 roku związany z Okręgową Izbą Radców Prawnych Gdańsk.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy, prawie cywilnym materialnym oraz procesowym, a także prawie spółek handlowych.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rzeczowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu.

Zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorstw w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego oraz korporacyjnego. Posługuje się językiem angielskim.

<< Wstecz

RADCA PRAWNY
PARTNER ZAŁOŻYCIEL KANCELARII

DOROTA PIOTROWSKA

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. W 2001 roku rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Uprawnienia radcy prawnego uzyskała w 2005 roku. Ukończyła studium prawa brytyjskiego i prawa Unii Europejskiej organizowany przez Uniwersytet Cambridge oraz podyplomowe studia z zakresu prawa Unii Europejskiej. Od 2015 roku doktorantka na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego.

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego pozwala jej obecnie specjalizować się w obsłudze prawnej podmiotów zagranicznych. Specjalizuje się w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem - prawa ubezpieczeń oraz prawa bankowego, prawa autorskiego i prawa zamówień publicznych. Ma szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek z branży IT.

Obsługuje przedsiębiorców doradzając w prawie korporacyjnym i w zakresie prawa pracy oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Jako pełnomocnik uczestniczy w prowadzeniu procesów inwestycyjnych zapewniając kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych.

Posiada również bogate doświadczenie w sprawach rodzinnych oraz w sprawach z zakresu prawa rzeczowego.

<< Wstecz

Sekretariat kancelarii legalis

Adriana Opala

Sekretariat kancelarii legalis

<< Wstecz

Formularz on-Line